Mine mærkesager

Her kan du læse mere om de mærkesager jeg går til valg på og gerne vil arbejde på, at få løst i næste byrådsperiode.

Mine mærkesager:

  • Bedre styr på kommunens kerneopgaver – såsom ældrepleje, børn og unge, infrastruktur,

by- og nærmiljøetmed åbenhed og borgerinddragelse – Borgerne skal i centrum –

Kommunen skal have mere fokus på kommunens kerneopgaver, såsom ældreplejen, børn og unge og infrastruktur. Det lokale erhvervsliv samt vores forskellige foreningsliv rundt om i kommunen bør tillige have en meget bedre og større fokus. Borgerne er ikke til for kommunes skyld men omvendt – Borgerne skal i centrum !!

Sidste og bestemt ikke mindst vores skønne natur skal vi passe godt på – det gælder tillige vores havmiljøet, vi har langs vores kyster. Jeg siger nej tak til sandfordring, der jo bare forsvinder ved en storm, men jeg siger ja tak til f.eks stenrav.

Med en bedre og større fokus mener jeg f.eks en hurtigere sagbehandling indenfor byggetilladelser, borgersager og div. støttemuligheder, der findes til foreningslivet i Danmark.

Vi skal passe godt på vores skønne natur og ikke mindst havmiljøet, vi har langs vores kyster.

Venstre Gribskov siger Borgerne i centrum – Gribskov for borgerne.

  • Fornuftige energiløsninger.

Byrådet skal have en meget mere fornuftig fokus og ikke mindst sætte gode og kilmavenlige energiløsninger på dagsorden i næste byrådsperiode. Det kan f.eks, som en start være med solenergi med solcelleanlæg på de kommunale bygninger f.eks rådhuset, skoler, sportshaller m.m og måske store solanlæg opsat de rigtige steder i kommunen. Flere steder kunne, der opsætte gadelamper med et solpanel og batteri.

Det vil gavne kommunes strømforbrug/regning i en helt rigtige retning på den lange bane – ikke bare rent økonomien men også for klimaets skyld. Naturligvis skal det være løsninger, der er brugbar og samlet set giver et plus på bundlinjen – det klart !!

Jeg synes tillige, at vi skulle få afsat midler i budgettet til, at kunne opsætte gadebelysning med energi fra solceller og batteri – f.eks på stien mellem Vejby og Tisvildeleje samt de to stier fra Vejby og ud til Vejby Strand.

Et sådan projekt bør have en højere prioritering i næste byrådsperiode.

F.eks stien fra Vejby og ud mod campingpladsen er bare mørk i de sene aftentimer og morgentiden lige pt. samt omeftermiddagen i vinterperioden.
Der mangler belysning og jeg mener der bør opsættes gadelamper og gerne med solceller og batteri, så der IKKE er drift omkostninger.

Der er f.eks stien langs Rågelejevej fra tanken i Vejby og ud til den første campingplads (fotoet med min hund Rollo er taget i dagslys for at vise, at der ikke er bygninger der evt. kunne lyse op, men her er bare mørkt når solen ikke er oppe !!

  • Flere cykelstier i vores kommune og gerne med belysning (solcellepanel).

Der mangler flere cykelstier rundt om i vores kommune. Cykelstier er en høj post i budgettet men vi bør have en meget større fokus på, at få afsætte midler fremadrettet i kommunens budget. Både for vores borgere skyld men tillige for turisterne, der kommer til vores område og gerne skulle komme igen.

Der mangler særdeles en cykelsti mellem Rågeleje og ud til det naturskønne område Heatherhill, der trafikmæssigt er stor og derfor bør, der sættes økonomi af til den i næste byrådsperiode. Det må være et must !!

  • Mere fokus på det lokale erhvervsliv og foreningsliv og vores natur.

Flere oplevelsesmuligheder – f.eks et stort indendørs legeland, højt udkigstårn, anderledes spisesteder

Jeg mener, vi skal være bedre til at “sælge” vores skønne område til turisterne – naturligvis i pagt med naturens gang men vi har et skønt område på mange måder, som nemt kunne “nydes” mere optimal, med flere oplevelsesmuligheder, end det er tilfældet i dag. Og her snakker vi ikke som i uge 29 i Tisvildeleje – vi skal efter min mening ikke have sådan tilstande rundt om i vores kommune – det er ikke sådan jeg mener med, at “nyde” vores skønne natur/områder.

F.eks kunne vi være bedre til at tiltrække flere til området indenfor hestesporten, vi har pladsen til et stort årlig “Gribskov Hestestævne”, måske et stort årlig Esports event (noget i stil med det store LAN event i Fredericia), et stort indendørs legeland for de små, Et højt udkigstårn, små hyggelige spisesteder anderledes steder i kommunen – f.eks i en fælles bygning med små forskellige madboder af forskellige art men med et fælles spiseområde således, at “mor og far” kan købe hvad de lyster og ungerne kan få noget mere børnevenlig og man så sammen kan finde en plads og kan nyde ens madvalg og måske med en lille legeplads ude foran.

Vi har pladsen til disse “Gribskov oplevelser”, som folk vil komme efter i deres ferie eller bare som en hyggetur på en fridag – kommer der folk kommer der helt sikkert også mønter i kassen hos vores erhvervsliv. Vi skal være meget bedre til at tiltrække til oplevelser vel og mærke uden, at ødelægge vores skønne natur.

Vi bør også være bedre til, at føre en mere aktiv erhvervspolitik end i dag, dette indbefatter at kommunen aktivt søger at tiltrække virksomheder med bl.a lidt større industriproduktion (mange af disse virksomhedstyper er temmelig harmløs og kan også placeres fornuftige steder i vores kommune) og dermed skabe nye jobs og nye muligheder.

Dansk Industri tager hvert år pulsen på det lokale erhvervsklima og
sidste år var ingen undtagelse – her fandt vi Gribskov Kommune på plads nummer 93, altså
sidstepladsen – nummer sjok mine damer og herre !! – det skriger jo efter handling NU.

Flere byggeområdet med flere nye borgere i kommunen, som flertallet nu har i deres vision, om det “rigtig” Gribskov, hvor man enøjet rettet blikket på “nye boligområder”, som trylledrikken der virker. Beklager men det dur bare ikke den virkelige verden.

Hvis der ikke er jobs nok lokal, så pendlere erhvervsaktive borgere jo bare ud af kommunen hver dag og det skaber ikke omsætning i vores lokale butikker m.m. – det skaber tomme butikker. Folk handler som regel tæt ved deres arbejdsplads inden de vender hjemad efter endt arbejdsdag.

Skaffes der jobmuligheder lokalt er der helt sikkert nogen, der ønsker at spare rejsetiden frem og tilbage på jobbet f.eks til København.

Derfor mener jeg, at der skal ske en ændring i den førte lokalpolitik om erhvervslivet i Gribskov kommune.

Kort sagt bør vi som kommune være bedre til, at hjælpe det lokale erhvervsliv og vores foreningsliv i gang med nye tiltag og dermed en håndsrækning med, at tiltrække investorer til vores skønne plet på Danmarkskortet. Muligheder er mange og bliver beslutningerne taget rigtigt og fornuftigt vil det skabe vækst, muligheder og oplevelser for os alle, så bør vi ikke holdes os tilbage – bare vi husker at passe på og tage vores natur og landskab (bymiljø osv.) med i beslutningerne og naturligvis evt. med en borgerinddragelse.

Man kan sige, at vi som kommune skal være langt bedre med en brugbar hjælp til vores lokale erhvervsliv, som i bund og grund skaber livsglæde for os alle sammen, vi ved jo godt at tomme butikslokaler i vores handelsbyer eller en tom bygning alt sammen er en økonomisk pil i den forkerte retning og på sigt en tabt arbejdsplads og det tiltrække bestemt ikke turister til området – vi kan jo bare se på os selv når vi på forhånd vælger at besøg et område i Danmark i vores ferie.

Vi skal tillige have ændret kommunes dårlige ry i sagsbehandling til f.eks en byggetilladelse (det er helt uhørt man skal vente månedsvis på en simpel og ligetil byggetilladelse af en banal bygning på ens matrikel) – det skal kunne gøres bedre.

Det bør være kommunen der er til for borgerne og ikke omvendt !!

Så en bedre og mere venlig “kundeservice” overfor vores lokale borgere og erhvervsliv samt en mere smidig sagsbehandling på Rådhuset bør vi forlange at have, for vores alle sammen skyld.

Det vil jeg gerne arbejde på at få gennemført og håber på din stemme til KV21 !!

Gribskov kommune skal have en større fokus på vores lokale erhverv samt foreningsliv !!

Mine ønsker for borgerne og de mange turister, der kommer til vores kommune:

Flere oplevelsesmuligheder står på min ønskeliste for borgernes skyld. Vi mangler helt klart:

  • Et stort indendørs legeland.
  • Et højt udkigstårn.
  • Et anderledes spisested – nyt madsted i hyggelige rammer for familien.

(Dvs. flere mindre madsteder med hver deres menuer og det hele samlet under samme tag og med et fælles spiseområde).

Noget jeg bestemt vil støtte med en plads i byrådet !!

Jeg mener iøvrigt at:

Der skal arbejdes anderledes med kommunes budgetter og ikke bare bygges til overalt i kommunen, som har været flertallets vision i denne byrådsperiode. Dermed ikke sagt “nul nyt byggeri overhoved” men alt med måde og i den rigtige udvikling de forskellige steder i vores kommune.

Det kræver først og fremme ikke bare økonomi til at få gennemført men i høj grad en højere prioritering i byrådet end flertalsgruppen med NytGribskov i spidsen har vist i denne byrådsperiode, og det synes jeg bestemt ikke er tilfældet med det nuværende flertal.

At vi først og fremme skal passe godt på vores skønne naturområder, som vores kommune består af og have et godt øje med den rigtige udvikling af vores kommune samt arbejde med nogle bedre og mere fornuftige klimaløsninger og ikke mindst, at få ændret det dårlige ry kommunen har indenfor bl.a ældreplejen og erhverv – det mener jeg byrådet har en pligt til at få løst.

Min grundtanke om byrådet:

Jeg mener helt klart, at alle området og sager under et byråd er vigtigt og alle ender og kanter bør gå op i en højere enhed for borgernes skyld og for en velfungerende kommune – og som udgangspunkt et bredt samarbejde med andre partier og deres mærkesager giver de bedste resultater for borgerne.

Jeg mener, at man bør sidde i byrådet og træffer beslutninger og aftaler for borgernes skyld

Jeg håber derfor på dit kryds på stemmesedlen til KV21 i Gribskov d. 16 november 2021.

Gribskov for borgerne – Borgerne i centrum !!

En lokale mærkesag fra Holløselund/Vejby Strand området.

En løsning med de mange huller langs den smalle vej på Holløselund Strandvej og Vejby Strandvej !!

Jeg mener, at vi kan som kommune ikke være bekendt overfor borgerne, sommerhusejerne og øvrige feriegæster, der kommer i området, at have så dårligt et vejstykke med ikke bare mega store huller langs asfalten/vejrabatten, der på sigt kan være skyld i forskellige ulykker, da der også kommer tungt trafik (busser, lastbiler m.m.) i området hver dag. Men selve vejstykket er bestemt ikke optimal med den smalle vejbane og små rabatter contra trafikken.

Borgerne har efterhånden råbt høj de sidste mange år om problemet og en lille fiks lappeløsning hist og her, når folket råber højt nok, er ikke vejen frem. Det kan ikke være rigtigt at man ikke politisk gøre mere for at finde en holdbar løsning.

Holløselund Strandvej d. 16 juli 2021 lige efter en ny lappeløsning af vejsiderne (Privatfoto)

Det vil jeg gerne have udført til brugernes glæde og håber på din stemme til KV21 !!